РЕЗЮМЕ ОТ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. НА ТЕМА „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“

На 5 октомври в сградата на община Свищов се проведе първата работна среща в рамките на процеса по подготовка на нов План за интегрирано развитие на общината (ПИРО). Заявката на организаторите беше да се използва като платформа за сътрудничество регулярните контакти между Стопанската академия и средните училища в общината. На фона силния процес на обезлюдяване, създаването на устойчиви връзки между всички учебни и обучителни институции би създало мрежа, която да удържи младите хора на територията, заяви ректорът на Стопанска академия. Тя подчерта допълнителните възможности за привличане на студенти от райони извън страната, където има големи български общности. Като важна част от развитието, бе посочена и възможността за сътрудничество с местния бизнес, който да осигурява и трудова заетост на студентите, докато те се обучават в Академията.

Представители на местни училища заявиха, че резултатите от държавните зрелостни изпити поставят Свищов на пета позиция сред общините в страната.

От друга страна бе отчетено, че инвестициите в спортна инфраструктура създават добри условия за развитие на успешна образователна политика. Бе изтъкната належащата необходимост от изграждане на общински плувен комплекс, основа на който да бъде съществуващият плувен басейн, принадлежащ към активите на Стопанска академия.

Демаркацията на разходите при провеждане на образователни формати се отчете като ключова при провеждането на локалните социални политики. Възпитатели от детските гради отчетоха належащата необходимост от създаване на работни места на територията като ключов фактор за осигуряване на заетост в поверените им институции. Съсловието на учителите изрази необходимост от създаване на общински център за личностно развитие на образователните кадри.

Ръководителите на културни институции отчетоха като положителни инвестициите в инфраструктурата и поддържането на читалищната база, но настояха културният календар на общината да не остава концентриран в градския център, а да се разширява и да обхваща селищата от периферията му. „Читалищата трябва да излязат от стереотипната си форма и да се превърнат в иновативни и модерни центрове за социално и културно развитие“, зави и присъстващият на дискусията кмет на общината Генчо Генчев. „Те трябва да се отворят и привличат всякакви възрастови групи и да бъдат не само културни, но и информационни институти за приложни изкуства“, добави още той. Участниците в срещата одобриха идеята да се опит да превърнат поверените им читалища в единици, които могат да привличат средства, а не само да генерират разходи.

В срещата взеха участие:

 1. Генчо Генчев – Кмет на Община Свищов;
 2. Проф. Марияна Божинова – Ректор на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;
 3. Стоян Парашкевов – Директор Дирекция „АПИОУПЕВ“;
 4. Доц. Румен Ерусалимов – Зам. - Ректор на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;
 5. Генади Иванов – Директор на СУ „Николай Катранов“;
 6. Цветанка Кирова – Директор на СУ „Димитър Благоев“;
 7. Нели Великова – Председател на НЧ „Съзнателност - 1899“, с. Овча Могила;
 8. Радослав Атанасов – Кмет на с. Българско Сливово;
 9. Геновева Танчовска – Секретар на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови“;
 10. Антония Матова – Директор на ДГ „Васил Левски“;
 11. Виолета Блажева – Преподавател в СА „Д. А. Ценов“;
 12. Павлина Русева – Секретар на НЧ „Възраждане – 1908“, с. Българско Сливово;
 13. Анелия Димитрова – Зам. - Кмет на Община Свищов;
 14. Румяна Кузева – Началник отдел „Образование“ в Община Свищов;
 15. Росен Маринов – Директор „ККН“ в Община Свищов;
 16. Елизабет Людмилова – Диригент;
 17. Никола Янков – Гражданин;
 18. Виолина Кирилова – Локален представител на ЕСН Свищов;
 19. Христана Костова – Гражданин.