Контакти

Попълните анкетни карти и проектни фишове може да изпратите до 10.11.2020 г. на следните имейли: obshtina@svishtov.bg, yankanikolova@abv.bg или да ги пуснете в поставената пощенска кутия „ПИРО“, която се намира във фоайето на административната сграда на Община Свищов, с адрес: гр. Свищов, ул. „Ц. Церковски“ №2.

Телефони за връзка: 0631 68144; 68119; 68101.

Вашето участие, Вашето мнение и Вашите предложения са важни за нас!

Бъдете активни!