График на срещите

График на работните срещи със заинтересованите страни, във връзка с подготовката на „План за интегрирано развитие на община СВИЩОВ“ /ПИРО/ за периода 2021-2027 г., които ще се проведат в зала №1 на Община Свищов.

 

 

  • Култура и образование: на 05.10.2020 г. от 10 ч.
  • Младежи, спорт и НПО: на 05.10.2020 г. от 14 ч.
  • Екология и опазване на околната среда: на 12.10.2020 г. от 10 ч.
  • Социални д-ти и здравеопазване: на 12.10.2020 г. от 14 ч.
  • Селско/рибно стопанство и преработка на селскостопански продукти: на 19.10.2020 г. от 14 ч.
  • Производители и преработватели: на 19.10.2020 г. от 17 ч.
  • Инфраструктура и комуникации: на 26.10.2020 г. от 14 ч.
  • Търговия и услуги: на 26.10.2020 г. от 17 ч.
  • Туризъм: на 02.11.2020 г. от 14 ч.