РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В СВИЩОВ

 

На 16 декември 2020 в Свищов се проведе съвместна среща на екипа, подготвящ Плана за интегрирано развитие на общината (2021-2027), кмета на община Свищов г-н Генчо Генчев и представители на общинската администрация.

Целта на срещата беше да се представят резултатите от извършеното анкетно проучване на лидерите на обществено мнение в общината, както и идейните заключения за проектна активност, генерирани по време на изминалите работни срещи.

 При срещата бе констатирано, че нагласите и намеренията на лидерите на общественото мнение да участват в реализирането на ПИРО 2021 – 2027 в голяма степен се покриват с изразените в генерираната проектна база данни на основата на събраните от обществеността проектни фишове. Бяха очертани съвпаденията и разминаванията в обществените очаквания и политиките, провеждани от местната администрация, като ключови за прилагането на подхода „отдолу нагоре“, изискван от методическите указания за подготовка на ПИРО.

Представителите на администрацията отчетоха, че подадените проектни фишове от ръководените от тях отдели изграждат стабилна проектно-бюджетна рамка на бъдещия ПИРО 2021 -2027. В основата на Плана ще залегне развитието на бъдещата индустриална зона и произтичащите от това развития на икономическата и социалната инфраструктура, както и развитието на скоростната отсечка, която да свърже градския център и прилежащите села с магистралата между Русе и Велико Търново.

Допълнително бе дискутирано и трансграничното сътрудничество между България и Румъния и конкретно между общините Свищов и Зимнич.

Екипът, подготвяш Плана, съставен от външни експерти и служители на общината, впоследствие се запозна с постъпилите проектни предложения под формата на проектни фишове и ги класифицира съобразно тяхната проектна готовност, планирания интегриран подход, ефект върху местната общност и не на последно място, реалистичност.

Срещата се отчита като ключова за завършване на цялостния цикъл от работни фокус-групи, които да определят настроенията и готовността на жителите на общината за подкрепа и участие в осъществяването на местните политики в бъдеще.