РЕЗЮМЕ ОТ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА.

Резюме от работна среща за подготовка на План за интегрирано развитие на Община Свищов (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на тема „Производители и преработватели“


Изтегли PDF файл - резюме