РЕЗЮМЕ ОТ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА.Резюме на работната среща за подготовка на План за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021-2027 г. в направление "СЕЛСКО/РИБНО СТОПАНСТВО И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ"


Изтегли PDF файл - резюме