Резюме на работната среща за подготовка.Резюме на работната среща за подготовка на План за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021-2027 г. в направление „МЛАДЕЖИ, СПОРТ И НПО“


Изтегли PDF файл - резюме