Резюме на работната среща.Резюме на работната среща за подготовка на План за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021-2027 г. в направление „КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ“


Изтегли PDF файл - резюме